Сервиз 0700 911 40 , Поръчки: 0875 16 35 99
Новини

Новини

5 идеи за мотивация на служителите през 2023

5 идеи за мотивация на служителите през 2023

В днешния модерен свят на постоянни промени очакванията на служителите по отношение на работното място не са такива, каквито бяха преди години. За тяхната удовлетвореност, освен добрата заплата, позиция и възможност за повишение във фирмата, вече има и други фактори с по-голяма тежест. Пандемията катализира различни промени, намиращи се в непосредствена причинно-следствена връзка с желанията на хората.


Какво ценят служителите най-много след пандемията?


Работата от разстояние и възможността да се излезе от рамките на типичния ден в офиса накара служителите да оценяват много повече стойността на това да разполагат сами с времето си. Това е и причината да се ценят толкова високо гъвкавите условия на труд, предоставени от работодателя.
Хибридната работа е и начин за изграждане на доверие и индивидуален ритъм, което в дългосрочен план води до по-голяма ефективност.


Според множество проведени анкети важен елемент за стимулиране на служителите е и новият тип лидерство, балансиращо между постигането на целите и поддържането на екипност и висока мотивация.
Сред наложилите се през пандемията промени за работодателите е изключително важно да задържат и повишават ангажираността на служителите. Вижте 5 идеи за това.

5 идеи за мотивация на служителите


За да бъдете сред предпочитаните работодатели, трябва да анализирате нуждите на персонала си и да създадете мотивация за работа. Този подход ще ви помогне да адаптирате начините за извършване на дейността и фирмената култура спрямо тях.
Макар че мотивацията като движеща сила, подтик и личен хъс за всеки индивид се корени в различни неща, има и общи черти между отделните фактори, с които да осъществите различни мотивиращи идеи.


Доброволчество


Изборът на ден, посветен на доброволческа дейност, ще бъде специално социално изживяване за служителите ви. Планирането на доброволческа кауза ще повиши морала и ще насърчи сътрудничеството между всички във фирмата. Макар че доброволчеството се възприема като акт в полза на другите, ще послужи като мотивиращ фактор за изграждане на сплотен, отдаден екип.

 

Гъвкаво работно време


COVID-19 стана причина служителите да започнат да ценят свободата под всякаква форма особено когато се отнася до работния график, работата от вкъщи или от друга точка на света.
Структурираният и „старомоден“ диапазон на работно време след пандемията се замества от все повече компании с гъвкав вариант. Той е особено желан от поколението Z, хората с малки деца и от всички, които са по-продуктивни, изпълнявайки задачите си по свой персонален график.

Гъвкавото работно време се възприема като социална придобивка, която, въпреки че няма материално измерение, е изключително атрактивна. 
Независимо че вече не е задължително да се работи от вкъщи, тази възможност остава много търсена и популярна. Висок процент от служителите предпочитат изцяло дистанционния или хибриден модел и той често е решаващ при кандидатстване за нова работа.


Програми за грижа за психичното здраве


Грижата за психичното здраве на служителите стана особено важна тема по време на пандемията и днес също предизвиква засилен интерес сред работодателите. Осигуряването на комфорт, емоционална подкрепа и внимание към здравословното състояние на работещите в дадена организация е важен приоритет и се възприема като значима социална придобивка. 


Психологическата грижа не е свързана непременно с диагностициране на някакъв съществуващ проблем, а по-скоро подпомага всички членове на екипа да се чувстват добре в работната си среда и повишава техния тонус, което е от полза за целия бизнес.


Насърчаването на служителите да участват в програми, насочени към психичното здраве, дава възможност на работещите в дадена компания да преодолеят стреса, повишавайки производителността им след това. Работодателите спестяват средства, които биха изразходили поради отсъствията на заболели служители и свеждат текучеството на персонал до минимум.


Повече обратна връзка


При липса на обратна връзка както от пряк ръководител, така и от колеги, има много голяма вероятност ангажираността на служителя към работния процес и компанията да се понижи. За да бъде конструктивна, обратната връзка трябва да се основава на честност и обективност, конкретност и навременност. Няма ли ги тези елементи, тя ще наподобява повече на забележка или обикновен коментар.


Ако мениджърът разбира нуждите на своя екип, силните и слабите страни на всеки един, това ще играе важна роля за мотивацията. Градивната критика ще им помогне да преодолеят недостатъците и да повишат производителността си. Ако от страна на ръководителите не е осигурена подкрепа за служителите и обратна връзка съобразно нуждите им, много вероятно е да се постигне демотивиращ ефект.


Допълнително здравно осигуряване


Предимствата за работодателите, които осигуряват на своите работници допълнително здравно осигуряване, са много. От една страна, здравето и качеството на работата им ще бъдат подобрени, а от друга - грижата за персонала ще бъде високо оценена и ще стимулира всеки служител да разгърне пълния си потенциал.


В последните години все повече компании предоставят този вид социални придобивки като част от т.нар. „социален пакет”. Множеството допълнителни преференции, които получават служителите, като посещения на лекар без направление, достъп до специалист, неработещ със Здравната каса, покриване на разходи за лекарства, изследвания и други, правят допълнителното здравно осигуряване привлекателна и мотивираща услуга.


Защо е важно постоянно да следи дали служителите ни се чувстват добре и са мотивирани?


Мотивацията на вашия персонал е необходима, защото по този начин интересите на компанията ще бъдат съчетани по най-добър начин с тези на служителите. От това зависи доколко качествена и продуктивна ще бъде тяхната работа.
Успешната компания може да бъде изградена само от отдадени служители, затова, като работодател, трябва да осигурите среда, която да привлече и задържи най-добрите кадри и в която те ще се чувстват оценени, за да вършат задълженията си с желание.