Сервиз 0700 911 40 , Поръчки: 0875 16 35 99
Новини

Новини

5 важни тенденции за работното място през 2023

5 важни тенденции за работното място през 2023

След двете години в пандемия хората по света очакваха 2022 г. да бъде по-спокойна по отношение на живота им и растежа на доходите. Бизнесът успя до известна степен да се адаптира към настъпилите социално-икономически промени. За съжаление, този път военният конфликт между Русия и Украйна, прераствайки във война, стана причина икономиките не само в Европа, а и в държави на други континенти, да бъдат сериозно засегнати през настоящата 2023 г.

Каква година беше 2022 за бизнеса?


Много анализатори твърдят, че през 2022 г. страната ни се е движила добре като икономически растеж - с ниски нива на безработица и плавно покачване на доходите в частния сектор.


Други положителни показатели са възстановяването на туризма, добри резултати в сферата на дигиталните услуги, в индустриалното производство и в износа. Погледната като цялост, икономиката се съвземаше, компаниите прогресираха и пазарът на труда беше с добри статистики. Това, което доминираше като проблем, бе отчетливият ръст на потребителските цени.


Промените и предизвикателствата вследствие на пандемията породиха необходимостта от бързо приспособяване на работната сила към новите условия, от по-голяма гъвкавост в управлението на бизнеса, от приоритизиране на целите и цялостно „пренастройване”.
На фона на тези изменения в работната среда, вижте кои са 5 от важните тенденции за 2023 г.

5 важни тенденции за работното място


И работодателите, и техните служители през последната година постепенно се нагаждаха към новата нормална действителност. Те трябваше да открият начин за интегриране на добрите практики от наученото като поведение и дейности по време на пандемията.


Дигиталните инструменти, създаването на виртуални варианти на фирмена култура и фокусирането върху ангажираността и удовлетворението на работната сила в променената обстановка са само част от примерите за придобит полезен опит, които работодателите се стремят да използват и занапред. 


Но войната добави към елементите на несигурност още един. Затова е изключително важно да бъдат предвидени бъдещите предизвикателства като тенденции, пред които се очаква да се изправят служителите и техните ръководители.


Хибридно работно място


Възможността за гъвкаво работно място никога не е била допускана като толкова масово явление. Днес тя вече е ценена до такава степен, че след като са почувствали какво е да работиш дистанционно, много от служителите не желаят да бъдат отново приковани към старата рутина по своите бюра.


По тази причина огромен процент екипи в различни бизнеси избират хибридния подход. И през 2023 г. ще продължат да съществуват възприетите от организациите работни среди, съчетаващи независимостта в дистанционната работа и възможността на служителите за лично време и сътрудничество в офиса.

Фокус върху психичното здраве на служителите


Във време на икономическа несигурност се поражда необходимост от подновяване на фокуса върху менталното здраве. Поради това че пандемията стана причина да се акцентира върху уелнеса на работното място и извън него, след придобития опит и дадените положителни резултати тенденцията ще продължи.


Влияние върху емоционалното здраве на служителите може да окаже новия набор от страхове заради икономическата несигурност. Всички работодатели трябва да разпознават потенциалните негативни въздействия върху психичното здраве, за да осигурят постоянен достъп до ресурси, които могат да го подобрят. 

По-голямо значение на социалните придобивки


Стагнацията на пазара създава редица сериозни предизвикателства пред работодателите да привличат най-добрите таланти в стремежа си да повишат своята конкурентоспособност. Квалифицираните и талантливи служители винаги са ценни за бизнеса и борбата за тях и през 2023 г. ще бъде актуална.

Очакванията са да бъде използван различен набор от подходи за привличане на кандидати за работа.
Сред особено ефективните методи е предоставянето на по-атрактивни социални придобивки. Освен чисто финансовия стимул, те могат да бъдат по-голям платен отпуск, достъп до разнообразни уелнес програми, различни бонуси и др.

Търсене на повече социално значими професии


Поколението, навлизащо тепърва в работната сила - т.нар. „поколение Z”, като приоритетно свое изискване често изтъква работата в компания, която допринася за опазването на планетата. Затова е повече от задължително компаниите да съсредоточат усилията си в посока на действия, с които може да се помогне за защита на планетата и хората. 


Така брандът ще бъде по-привлекателен и за младите потребители, и за потенциалните нови служители. Според множество проучвания, много хора търсят работа в компания, която заема публична позиция и по редица обществено значими въпроси.


Развитие на меки умения


Когато е налице икономическа несигурност, важна стратегия за компаниите е да използват всички възможности за повишаване уменията на служителите. Модерните организации обръщат сериозно внимание на амбициите и желанието на своите работници за личностно и кариерно развитие. 


Създавайки адекватни програми, фирмите гарантират подходяща среда за повишаване на уменията. Това насърчава служителите към усъвършенстване и им носи удовлетвореност от настоящия работодател, а на компаниите осигурява всички ползи от висококвалифициран екип.


Меките умения са особено ценни за организацията и най-вече с тях се отличават топ лидерите. Уменията за комуникация, за вземане на решения, за управление на времето и за сътрудничество са сред меките умения, които увеличават стойността на служителите и на кандидатстващите за дадена позиция като работна сила.

Затова именно върху придобиването и усъвършенстването тези умения трябва да бъде фокусирано вниманието през текущата година.
Адаптацията на съвременното работно място ще продължава и трябва да се движим съобразно неговите промени. Има надежда, че корпоративният свят ще направи положителни крачки през 2023 г., привличайки нова работна сила и изграждайки все по-добро работно място за служителите.