Сервиз 0700 911 40 , Поръчки: 0875 16 35 99
Новини

Новини

7 неща, които служителите търсят в един работодател

7 неща, които служителите търсят в един работодател

В живота на всеки един човек работата е важен аспект, защото на нея посвещаваме голяма част от времето си. Тя трябва да ни дава сигурност и спокойствие, а за това как ще се чувстваме на работното си място, много зависи и от работодателя. Ако той не отговори на очакванията на своите служители, те ще са склонни да напуснат компанията, а текучеството не е от полза за никой бизнес.

Какво задържа служителите в една компания?

Във времена, когато в много сектори започва да се говори за недостиг на кадри, в основен приоритет за всяка компания се превръща задържането на служителите.

В политиките на много фирми отдавна са залегнали придобивки, с които се цели задържането на старите опитни служители и привличането на нови. Това са бонусите за поощряване на доброто представяне, социални придобивки и компенсации. 

Освен финансови пакети, е предвидено и предоставяне на различни услуги, гъвкаво работно време, платен годишен отпуск за рожден ден, както и изграждане на позитивна офис среда със стаи за игра и почивка.

Условията на работа наистина оказват пряко влияние върху удовлетворението на служителите. Но в нередки случаи, дори те да са отлични, служителите може да решат да си потърсят друга работа, само заради това, че не харесват своя работодател.

Качествата на работодателя са от ключово значение за развитието на компанията. Разкриваме ви 7 неща, които служителите търсят в един работодател.

7 неща, които служителите търсят в един работодател

По същия начин, по който работодателят наема и се стреми да задържи своите служители, оценявайки качествата им, те също имат свои изисквания към него. Сред характеристиките, които трябва да притежава добрият шеф, се отнасят следните:

Умения за изслушване

Много важно за служителите е техният началник да има способността за ясна комуникация и добри умения да изслушва. За да бъде успешен един ръководител, важно негово качество е активното слушане. Служителите трябва да се чувстват чути, разбрани и признати. Показаното човешко отношение към проблемите в работата или дори лични такива ще създадат условия за по-силно доверие.

Чувство за хумор

Ако работодателят демонстрира ведро отношение и положително чувство за хумор, това се възприема много добре. Хората на всяка възраст са склонни да дават положителна оценка на весело настроение. Много повече ще уважават началник, който е готов да се шегува и в професионални, и в лични ситуации. Това е важно качество, особено в стресови моменти, когато с подходяща шега обстановката може да бъде разведрена.

Задълбочени познания в сферата си

Добрият началник има задълбочени познания в сферата на дейността си. Те му помагат за вземане на адекватни решения. За това се изисква постоянно обучение, усъвършенстване и трупане на опит, което дава възможност да е гъвкав и да мисли по-нестандартно. Такива ръководители успяват да правят промени съобразно изискванията на пазара и технологиите.

Ясно формулирани очаквания

Всички служители, дори редовно показващите добри резултати, предпочитат очакванията към тях да са ясно формулирани. Един от най-лесните начини да бъдат избегнати неочакваните промени и задачи е да се съобщава ясно и открито на служителите какви цели трябва да бъдат постигнати в определен период. Освен всичко друго, така може да се облекчи и контролът върху изпълнението, като е достатъчно само сравнението между набелязаните цели и постиженията, например за една седмица или месец.

Умения за справяне с конфликти

Организационните конфликти на работното място възникват, когато има разногласия, за които причина са различните идеи или интереси. Конфликти могат да се породят от стрес, липса на прозрачност екипна работа и др. Не се отразяват добре на фирмената култура, затова трябва да се управляват.

Подходящи начини за това е засилената комуникация, срещите и разговорите на живо. Трябва да се достигне до същината на проблема и да се намерят допирни точки, а може да се помисли и за подходящи уелнес програми.

Справедливо отношение

Всеки служител иска да бъде третиран със справедливо отношение на работното място. Това се отнася не само за основното възнаграждение. Бонусите от нематериален характер, получени за добре свършена работа, означават не само признание, но и справедлива оценка.

Харизма

Харизматичните личности не се срещат толкова често, но всеки ръководител при желание може да овладее тънкостите на общуването. Ако иска да увлича хората, които работят за него, и да им влияе положително, трябва да развие личностните си качества. Служителите са привлечени от харизматични началници, които зареждат с енергия и мобилизират другите да вършат всичко с ентусиазъм.

Ако работодателят е позитивен, излъчва увереност, остроумен е и показва разбиране към екипа си, има по-голям шанс да бъде определен като харизматичен и да вдъхновява хората, с които работи.

Могат ли тези качества да се формират?

Ако вече сте работодател и ръководите малък или по-голям брой служители, със сигурност притежавате повечето от посочените характеристики. Да се класирате като предпочитан работодател не е трудно, стига да се фокусирате върху човешкия фактор. Акцентирайте на комуникацията, ясните правила, справедливото отношение и позитивния климат и може да бъдете признати от служителите си за топ ръководител.