Сервиз 0700 911 40 , Поръчки: 0875 16 35 99
Новини

Новини

Как коронавирусът промени работата в офис и работната среда?

Как коронавирусът промени работата в офис и работната среда?

Как коронавирусът промени работата в офис и работната среда?

COVID-19 стана причина за много промени в живота на хората, свързани не само с поведението им относно изискването за социално дистанциране и потребителските навици, но и с начина на работа и взаимодействие с колегите.

Как повлия пандемията на комуникацията между хората?

По време на пандемията начинът на общуване претърпя трансформация на всички нива, като значително нарасна ролята на виртуалната комуникация. В условията на несигурност и ограничените контакти комуникациите в сферата на корпоративния бизнес се подложиха на бърза адаптация към новите условия. Ускори се дигитализацията, а информационните технологии помогнаха да се отворят и поддържат ясни комуникационни линии между членовете на цялата организация.

Новият модел за работа на служителите от вкъщи не намали отдадеността им, а напротив – създаде повече ангажираност. 

Преминаването към хоум офис създаде една нова среда, която чрез възможностите за дистанционна работа засили комуникацията като брой на интеракциите, както и нейното качество.

Основни промени в работната среда след коронавируса

Пандемията трансформира почти всички сфери от нашия живот. Прочетете повече за най-важните промени в работната среда и в динамиката на офиса.

Нараства желанието за дистанционна работа

Насърчавани да работят вкъщи поради наложените пандемични мерки, много хора установиха, че адаптацията не е толкова трудна. Бързото приспособяване на служителите към новите работни условия и оценяване на многото предимства на дистанционната работа доведе до желанието да запазят този начин за работа като алтернативен и в бъдеще. Хората се научиха да изпълняват ежедневните си задачи и да бъдат продуктивни и извън физическия офис.

Повече асинхронна комуникация

Една от основните промени, настъпили при условията на пандемия, е увеличаване ролята на асинхронната комуникация. Асинхронните инструменти, най-често под формата на имейли, позволиха комуникация и сътрудничество, които много често са по-ефективни от синхронната комуникация. На служителите не се налага да прекъсват колегите си по няколко пъти дневно, а освен това, създаденият архив на проведената комуникация и решенията, които са взети, могат да се прегледат на по-късен етап, ако е необходимо.

Възможност за повече гъвкавост

Бързото преминаване към работа от дома в началото на пандемията и продължителната дистанционна работа наложиха промяна и в работното време. След отпадане на ограниченията работата във физически офис отново е възможна. Много от служителите почувстваха удобството да работят вкъщи, като бъдат също толкова ефективни, затова очакват техните работодатели да им предложат възможност за гъвкава работа, дори ако става въпрос за ден или два изпълняване на работните задължения от вкъщи.

Според специалистите, съвременните хора имат все по-голяма нужда от гъвкавост, свързана с придобивки, с това откъде ще работят, кога да започне работният им ден и т.н. Дори много от служителите да предпочитат работата от вкъщи, все пак ще има и такива, които да пожелаят личните контакти в офиса. Затова ръководителите на екипи трябва да оценят гъвкавостта като начин на промяна, носеща ползи за качеството на живот и за бизнес представянето, и да бъдат готови да отговорят на очакванията.

Как се промени офисът?

Въпреки че много компании преминаха на дистанционен режим на работа по време на пандемията, естеството на други или не позволи това, или предпочитанията на служителите бяха да работят от офиса. Грижата за безопасността за тези, останали да работят в офиса, доведе до сериозно трансформиране на офис пространството, продължило и днес.

Преструктуриране на работното пространство

Още по време на пандемичната обстановка осигурената дистанция от поне 2 м между работните места се наложи и остана задължителна. Някои компании реорганизираха офисното пространство, а други, поради липса на достатъчно площ, използваха подходящи прегради или създадоха вътрешен график за редуване на работа в офис и работа от вкъщи.

Подходящо решение за предотвратяване на разпространението на вируса се оказа и осигуряването на всеки служител с лично шкафче за съхранение на собствената клавиатура, мишка и др. аксесоари и офис принадлежности.

Нужните мерки за обезопасяване на зоните за отдих, принт зоните и др. относно максимален брой посетители и максимално време за престой също се наложиха като мярка.

Мерки, свързани с хигиената

Предоставянето на безопасна работна среда е задължение на работодателите, а когато става въпрос за пандемия, това е още по-важно. Почистването на офиса вече няма да бъде просто една рутинна операция, а сбор от санитарно-хигиенни правила.

Всяко офис пространство вече разполага с хидроалкохолни разтвори за дезинфекция на ръце, поставени на входовете на сградата и на всяко работно и сервизно помещение.

Сред консумативите станаха задължителни дезинфектантите за почистване на бюра, компютри и др., безконтактните термометри, кърпичките за еднократна употреба, маските и ръкавиците.

Двукратното третиране с подходящи препарати на подовете, санитарните помещения и всички повърхности като дръжки, електрически ключове, офис техника и др. стана ефективна мярка, насочена против разпространението на коронавируса и запазване здравето на служителите.

Преосмислянето на работната среда и реконструирането на практики и процеси в резултат на пандемията доведе до подобрен оперативен модел, прилагащ най-доброто от работата във физически офис и дистанционната работа.

Ситуацията, свързана с коронавируса, стана причина за много иновативност и показа, че на трудовия пазар е възможна мобилност и че хибридният модел може да повиши производителността на труда.