Сервиз 0700 911 40 , Поръчки: 0875 16 35 99
Новини

Новини

Как правилно да се грижим за служителите? 6 важни съвета

Как правилно да се грижим за служителите? 6 важни съвета

Динамичните промени в света през последното десетилетие се отразяват не само върху човешкото ежедневие, но и върху бизнеса. Променените условия изискват на преден план да бъде поставена грижата за служителите, а конкуренцията между компаниите налага мотивирането им да се наложи като сериозен казус, дори сред най-модерните компании.

Ако ръководителите на екипи успеят да вдъхновят другите така, че да бъдат по-продуктивни и ефективни, очакваните резултати ще бъдат по-бързо постигнати и по-качествени.

Процесът на мотивация не се случва лесно, тъй като хората са различни. А когато на работното място не получават това, от което имат нужда, това се отразява на нагласите им да изпълняват задълженията си.

От какво най-често се демотивират служителите?

Има фактори, които според проучванията могат да демотивират служителите. Обикновено това е липсата на справедливост, проявена чрез формиране на работна среда с нездравословна конкуренция за власт, ресурси или влияние и нееднакво отношение към всички. Спестяването на информация или прикриването ѝ също отблъсква служителите.

Не по-малко демотивираща е липсата на микромениджмънт или на обратна връзка, на постоянните промени и на непродуктивните правила, както и на неясните очаквания.

Когато екипът е щастлив, работата върви гладко. Вижте нашите 6 съвета, с които да се погрижите за служителите си.

6 съвета, с които да накараме служителите си да се чувстват добре

За да доведете вашите служители до успех, има много начини, които да използвате като основни мотиватори.

Опознайте ги

Естествено, че трябва да познавате по имена пряко работещите с вас, което обаче не е достатъчно. Добре е да ги опознаете, за да разберете какво харесват, от какво се вълнуват и тогава ще знаете какво би стимулирало всеки, за да стане по-добър в работата си. За някои може да се окажат градивни забележките, но за повечето са добрите думи и похвалата. Според световната практика, удовлетвореността и съответно производителността могат да бъдат постигнати със стимули, а даже и само с добри думи.

Да познавате добре вашите служители е единственият начин да създадете адекватни отношения. Поздравете ги, преди да ги заговорите за работа, покажете интерес към личния им живот в рамките на разумното. По-силната връзка между вас ще породи желание за по-успешна работа, когато  разберат, че се грижите за техния успех.

Изслушвайте

Подходящ начин да направите служителите си по-мотивирани е да комуникирате по-ефективно с тях и да разберете какво е мнението им за дейността, с която се занимават. Ще разберат, че се интересувате от тях и възприемането им на нещата, което ще промени и начина, по който ще изпълняват задълженията си.

Ако служителят ви потърси, за да сподели даден проблем в работата, проявете отзивчивост и търпение, за да го изслушате внимателно. Споделянето с вас означава, че ви има доверие и вярва в компетентната ви помощ.

Понякога служителят може да не иска съдействие, а само съпричастност, или пък вече е взел решение, но иска подкрепа и окуражаване. При всички случаи активното слушане от ваша страна ще покаже, че е важен и ценен и че ако има проблем, той ще бъде решен.

Отбелязвайте постиженията

Когато показвате на служителите, че признавате значението на усилията им за вас и компанията, всъщност ги мотивирате още повече да дават всичко от себе си. Даже с една малка похвала може да направите служителя си по-щастлив и продуктивен.

Признанието, показано чрез бонуси, предоставяне на възможност за развитие и др., може да бъде отличен мотиватор.

Проявявайте гъвкавост

Гъвкавите ръководители на екип практически са способни да предчувстват промяната. Трябва да сте готови бързо да превключвате към нови методи и механизми, да имате бързи реакции спрямо променящата се ситуация.

В същото време ръководителят трябва да осигурява гъвкавост на служителите си по отношение на работни графици, придобивки, работа от дома на непълно работно време, избор на работни смени и др.

Осигурете безопасна и чиста работна среда

Основен приоритет за вас трябва да бъде осигуряването на здравословни и безопасни работни условия за служителите си. Работното пространство трябва да бъде адекватно и удобно, а това включва добра температура, чист въздух и повече почивки, освен обедната. При такива условия на служителите ще им бъде приятно да работят, ще бъдат мотивирани да дойдат на работа  и да постигат по-високи резултати.

Поощрявайте инициативите

Създаването на мотивиран персонал може постигнете и по други начини, освен чрез увеличаване на заплатите. Инициативните служители могат да бъдат поощрявани например с бонуси, като съставите „Програма за лоялност” или „Служител на месеца”. Наградите могат да бъдат освен възпоменателен сертификат, предметна или парична премия. Поощряването на инициативите ще мотивира по-неангажираните.

Защо грижата за служителите е важна?

Ако отделяте време и ресурси за обгрижване на хората, които работят за вас, ще разчитате на по-голяма продуктивност. Ще успеете да задържите опитните си кадри, а ако в бизнеса ви е включено и обслужване на клиенти, то ще бъде значително по-добро.

Използвайки различни средства за мотивация, ще насърчите служителите да останат с вас по-дълго, да работят по-всеотдайно и отговорно, влагайки енергия и ентусиазъм за постигане целите на бизнеса.