Сервиз 0700 911 40 , Поръчки: 0875 16 35 99
Новини

Новини

Как се промени Брейктайм след въвеждането на еHR?

Как се промени Брейктайм след въвеждането на еHR?

В разговор с Джулия Велинова – HR Manager на Брейктайм, разбрахме за множеството ползи от въвеждането на система за електронни досиета и електронен обмен на документи. За настъпилите промени, от първо лице, ще ни разкаже и самата Джулия.

 

От колко време работите с електронни досиета?

  • Вече няколко месеца минаха откакто въведохме eHR.bg. Използвахме летния период за адаптация и обучения за работа със системата и смея да твърдя, че вече се превърна в основния ни начин за размяна на първични и вторични административни документи.

 

Работили ли сте преди с подобен тип система?

  • В опита ми като HR съм използвала алтернативни методи за размяна на документи в електронен формат, но никой от тях не е бил достатъчно надежден и категоричен. За служителите на компанията, това беше съвсем нов начин на размяна на документи при назначаване, при подписване на молби за отпуск, предоставяне на болнични или канал за размяна на документи, съдържащи лични данни. И ето, днес всички изпозлват eHR.bg и виждат разликата.

 

Какво ви даде еHR, което стандартния метод с хартията не успя?

  • Живеем във времената на дигитализацията. еHR ни даде точно това. Електронно и събрано досие на всеки един служител, до което и самият той има достъп. Съкрати до минимум логистичните ни разходи, както и технически необходимото време и присъствие за разписване на документ.  Направи ни и по-устойчиви и екосъобразни.

 

Като казваш, че ви е направило по-устойчиви, визираш липсата на необходимост от печатането на хартия. Как това кореспондира с Брейктайм на ниво култура на компанията?

  • Брейктайм е компанията, която предлага на клиентите си екосъобразни и устойчиви решения за техните офиси, предоставяйки машини за пречистване на вода, които се инсталират директно към ВИК. Целта ни е в близко бъдеще да изместим вредните за здравето и природата диспенсъри с галони за вода, с машини, които пречистват водата без да замърсяват околната среда. В тази връзка, еHR е втората стъпка, която предприехме с цел опазването на природата и намаляването на консумацията на хартия в офиса. Виждайки ползите от такава система, препоръчваме всеки да се преориентира.

 

Сподели ни нещо от себе си за финал.

  • В Брейктайм съм се захванала с няколко големи проекта, един от които беше внедряването на еHR. Съвсем скоро ще можем да се похвалим и за другите. Но във връзка с eHR.bg, препоръчваме на всиките ни клиенти и приятели, да предприемат стъпката за партньорство и дигитализират HR процесите.