Сервиз 0700 911 40 , Поръчки: 0875 16 35 99
Новини

Новини

Как служителите да бъдат активни, свежи и балансирани на работното място?

Как служителите да бъдат активни, свежи и балансирани на работното място?

 

Всеки лидер се стреми неговите служители да бъдат доволни и щастливи, защото от това зависят микроклиматът, ефективността и фирмените резултати. Нищо, че няма универсални начини за ангажиране и мотивиране на служителите: има подходи, които като ръководител може да използвате за постигане на по-силна ангажираност и удовлетворение.

Какво прави служителите по-ангажирани и по-удовлетворени?

Откритата комуникация и взаимоотношения, основани на честност и доверие, ще допринесат за по-голямо съпричастие на служителите към работата, отговорностите им и целите на компанията. Изразената благодарност, подкрепата, насърчаването, възможностите за развитие и др. са все акценти в отношението към вашите служители. Ще получите много ползи, ако инвестирате достатъчно време и енергия в тях.

Когато служителите са удовлетворени на работното място, те започват да дават повече принос за компанията. Вижте нашите съвети за грижа за екипа ви.

Няколко съвета за грижа за служителите

Вашата задача като ръководител на екип е постоянно да подкрепяте, вдъхновявате и мотивирате служителите си, най-вече в особено тежки периоди. Това, което правите за тях, има важно значение както за успеха на екипа, така и за организацията като цяло. Може да предприемете няколко стъпки, за да си гарантирате, че колегите ви ще са активни и свежи на своето работно място, без значение от обстоятелствата:

Изберете правилните бонуси и придобивки

За да повишите удовлетвореността на служителите и мотивацията им, трябва да сте ги опознали добре, което ще ви помогне да осигурите съответните бонуси и социални придобивки. Дори да имате стандартен пакет от придобивки, винаги трябва да предвиждате какво да добавите допълнително, така че да отговорите на очакванията на служителите. Добре е да им дадете възможност да решат сами какво да бъде включено в него, като например карти за ваканция, покриване разходи за обучение и др. Представете по ясен начин какво им предоставяте и как да го използват.

Бонусите и придобивките са начин да покажете, че цените труда и усилията на колегите си. В много случаи като вид стимул те са ключови за оставането им във фирмата, а също и при привличане на нови служители.

Показвайте признание към колегите си

Един от най-мощните начини да засилите вътрешната мотивация на служителите си и да повишите ангажираността им е просто да показвате признание към тях. За две трети от служителите е важно да получат положителна обратна връзка за добре свършената работа.

Винаги, когато има поводи за признание, трябва да го изказвате, а не само веднъж през годината. Похвалата ви трябва да бъде за нещо конкретно, като посочите и в какво се състои положителният резултат. Често изказваните комплименти ще показват на служителите, че цените усилията им и че постиженията им не остават незабелязани.

Имайте предвид различията във възрастта

Добре е да съобразявате подхода си към служителите съобразно тяхната възраст. Редица проучвания показват, че всяко поколение служители има специфични нужди и изисквания. 

Докато тези, родени между 1946 г. и 1964 г., могат да бъдат мотивирани от престиж,   статус и предоставени им привилегии, други, например от поколението Х, се стремят към подобряване на баланса между работата и личния живот и искат сами да определят работното си време. Те са удовлетворени от обратната връзка на ръководителите си и харесват това, че са насърчавани да дават нови идеи. По-трудно се управлява поколението Y, като неговите представители държат на получаването на признание за постиженията си и ценят добрите взаимоотношения с колеги и преки ръководители.

Бъдете активен слушател

Да си добър лидер не означава да ограничаваш работата си само до възлагане на задачи. Много е важно изграждането на устойчива двупосочна комуникация с хората, с които работите. Истинският интерес към емоциите, проблемите и щастието на служителите, това, че ги слушате активно и им давате възможност да споделят, ще им помогне да се почувстват по-щастливи и по-мотивирани.

Ако понякога не сте съгласни с идеята на ваш служител, не я отхвърляйте веднага, а се опитайте да откриете допирни точки, за да достигнете до компромисно решение. Самият факт, че изслушвате с уважение неговото мнение, ще му покаже вашия респект, а това ще бъде силен мотив да работи с още по-голямо усърдие.

Осигурете чисто работно място

Когато за служителите е осигурена чистата работна среда, това носи ползи не само за тяхното здраве и безопасност. Приветливият дизайн и чистотата помагат и за по-голямата организираност и концентрация, а също и за повишаване на удовлетвореността от работното място. В мръсна офис среда производителността ще бъде много по-ниска. Когато чистотата е изведена на първо място, това няма да остане незабелязано от посетителите, а като допълнителен бонус ще имате и по-щастливи служители.

Кое е най-важно?

За да имате мечтаните от всеки ръководител ангажирани служители, трябва да търсите пътя към тяхната удовлетвореност от работата и работната среда.

Страстта и инициативността отличават ангажираните и удовлетворени служители. Затова създаването на среда, в която служителите да знаят, че приносът им е неизменна част от цялостния успех на компанията, е голямо предизвикателство, но си заслужава усилията.