Сервиз 0700 911 40 , Поръчки: 0875 16 35 99
Новини

Новини

Какви са изискванията за поставяне на вендинг машини през 2023?

Какви са изискванията за поставяне на вендинг машини през 2023?

Обновена на 30.01.2024

Предоставените от вендинг машините услуги задоволяват много от потребностите на съвременните хора в динамичното ежедневие. Усъвършенстването и популяризирането на вендинга в световен план е и причина мнозина да стартират вендинг бизнес като начин за получаване на пасивен доход.

Вендинг машините в съвременната икономика

Според данните на различни пазарни проучвания ръстът на потреблението на този тип услуги нараства в световен мащаб. Предвид повишеното търсене на вендинг машини и променящите се изисквания на потребителите, се разработват все по-функционални модели с внедрени нови технологии за плащане, контрол и сигурност.

Изисквания за поставяне на вендинг машина

Искате да разберете какви са изискванията за поставяне на вендинг машини? Тук ще намерите подробна информация.

Днес подобен автомат може да бъде инсталиран от всеки собственик на бизнес. От друга страна, тези, които искат да разгърнат по-мащабна търговия с тях, могат да го направят и с повече на брой системи.

Независимо как ще извършвате дейността си, трябва да спазите някои изисквания за поставяне на вендинг машини.

Юридически изисквания: регистрация и лицензиране

Автоматите се регистрират по Закона за храните в Агенцията по безопасност на храните (БАБХ), като за всеки се изготвя система за самоконтрол, подава се заявление и се заплаща такса. Точното разположение се записва в Удостоверението за регистрация.

За да извършвате дейност с цел реализация на доходи от вендинга, първо изберете правна форма – като ЕТ или ЕООД.

Закони и регулации, които засягат вендинг машините

Според българското законодателство всяко лице, независимо дали е регистрирано по ДДС или не, трябва да регистрира и отчита продажбите в търговския обект. Затова е задължително снабдяването на всяка вендинг машина с касов апарат, с чиято сим карта се регистрира мястото му. Тя разпознава автоматично протоколите на комуникация и с нейна помощ може да бъде проследена през НАП локацията на всеки автомат и собственика му.

Дейността ви подлежи на облагане с патентен данък по Закона за местните данъци и такси, като се счита за търговия на дребно до 100 кв.м. Наред с това не отпада необходимостта да се подава годишна декларация към НАП до 30.04 на следващата година.

Ако регистрацията ви е като ЕООД, ще се облагате с данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.

Изисквания за място и пространство

Вендинг машините могат да бъдат поставяни на открито и закрито, като за това е необходимо разрешение от общината или собственика на имота, върху чиято територия ще бъде монтирана машината. Необходимото пространство за една машина е 1 кв.м.

Ограничения в зависимост от типа на продуктите

Независимо дали вендинг машината е стандартна, или от модуларен тип, ако е за храна и напитки, не е разрешено да предлага бира, вино и високоалкохолни напитки.

Технически изисквания

Важно изискване за вендинг машини е техническата обезопасеност. Електрическото захранване следва да бъде 220V. Автоматите следва да притежават защита против вандализъм и собствени уреди, отчитащи изразходваната електроенергия и вода. Монетникът трябва да връща ресто и да работи с различни видове монети.

Съвместимост с други системи

Нужно е вендинг машината да има съвместимост с няколко вида системи: електрозахранващо по отношение на необходимото напрежение, операционна система и картова система.

Социални и екологични изисквания

Машините следва да работят с висококачествени пластмасови чаши и бъркалки, както и с картонени чаши, съобразно най-новите екологични тенденции и действащи регламенти.

Достъпност за хора с увреждания

За да могат автоматите да се ползват от хора с увреждания, трябва да бъдат поставени на такива места, които са лесно достъпни за количка.

Финансови и оперативни изисквания

Първоначалните разходи са свързани със закупуването на машините. При регистрацията се заплащат такси, а след стартиране на дейността – данъци и такси за обслужване на документацията ви от институциите. Оперативните разходи са за продукти и консумативи, режийни разходи и за техническа поддръжка.

Система за платежни транзакции

Стандартните машини са оборудвани с монетни механизми и банкнотни валидатори, а по-новите дават възможност за безконтактно плащане с карта или чрез приложение със смартфон. Потребителите трябва да разполагат с поне един работещ и вариант за защитено плащане.

Изисквания за карти и мобилни плащания

Платежните терминали приемат всички видове карти – с магнитна лента, с чип и с PIN. С помощта на мобилна апликация се осъществява лесно плащане със смартфон, а благодарение на новите технологии и IoT, се гарантира значително по-високо ниво на сигурност на данните.

Здравни и хигиенни изисквания

Пакетираните и бутилирани стоки трябва да отговарят на нормите в Закона за храните, Наредбата за етикетирането и Наредбата за изискванията към бутилирането на водата за питейни цели. Продуктите не бива да бъдат с изтекъл срок на годност. 

Поддръжката на добра хигиена на самия апарат е от съществено значение за потреблението и здравето на клиентите на машината.

Стандарти за храна и напитки

Стандартите за автомат за пакетирани храни изискват минимум 36 канала за продажба, разнообразие от продукти, включително и здравословни.

Панелът за топли напитки трябва да предлага поне 3 различни вида кафе, а студените - да бъдат с възможност за избор поне на 8.

Инспекции и контрол

Инспектирането на вендинг машините се извършва от органите на БАБХ и НАП, като в проверка на фискалните устройства могат да участват и органи на МВР.

Бивайки своеобразен търговски обект, вендинг машините изискват отговорно отношение и съобразяване на дейността с всички законови изисквания. Дори и без реално човешко участие в продажбите, зад създаването и управлението им стои човешката мисъл и стремеж към максимално комфортно пазаруване в динамичното ежедневие.

Кои изисквания ще останат през 2024?

През 2024 г. почти не се наблюдават промени относно установените до момента изисквания за поставяне на вендинг машини. Това се отнася както за регистрацията и

лицензирането при извършване на бизнес с вендинг, така и при отчитането на дейността.

 

Остават изискванията относно мястото и пространството на поставяне на машините, забраната за продажба на алкохолни напитки в тях, здравните и хигиенните изисквания.

 

Какво ново можем да очакваме през 2024 г. във вендинга?

Тенденцията за видовото разнообразие по отношение на функциите на вендинг машините и начините на плащане се очаква да продължи и през новата 2024 г. Засилва се интересът на потребители и търговци към автомати, които предоставят сготвена от тях прясна храна.

 

Предстои да се одобри проект на здравното министерство, според който от вендинг машината ще могат да се купуват почти всички видове лекарства. За целта пациентът трябва да разполага с е-рецепта, а автоматът да има възможност за видео връзка с фармацевт.

 

Освен утвърдените вече безкасови плащания и въвеждането на IoT и AI, по примера на Coca-Cola много машини ще приемат и криптовалута. Залага се също и на увеличаването на броя вендинг машини, които дават възможност за сортиране и рециклиране на използваните бутилки. Фактът, че вече и в България от АРТ автомат може да се закупи творба на популярни или по-неразпознаваеми художници, само показва колко трайно се настанява в живота на съвременния човек вендингът. Прогнозите за периода 2022-2027 г. са индексът с темпа на растеж на вендинг бизнеса да нарасне с 6,5%.