Сервиз 0700 911 40 , Поръчки: 0875 16 35 99
Новини

Новини

Какво очакват служителите от добрия работодател?

Какво очакват служителите от добрия работодател?

Да бъдат мотивирани вашите служители на работното си място е предизвикателство и непрекъснат процес. Това, което очаква всеки служител от работодателя си, е справедливо отношение и добри социални взаимоотношения в компанията. Ако работодателят успее да създаде добър организационен климат и да приобщи работниците си към целите на компанията,  те ще притежават нужната мотивация и това ще се отрази на имиджа на компанията и на бизнеса като цяло.

Какво означава да си добър работодател? Вижте най-важните характеристики според служителите.

Какво мотивира служителите?

Хората във всеки колектив са различни, така че и във вашата организация отделните служители могат да бъдат мотивирани по различен начин. Проучванията показват, че ако служителите изпитват гордост от работата си за конкретна компания и работодател, ще се усещат по-мотивирани и ще считат това, което вършат, за удовлетворяващо. Ако има разминаване в ценностите и корпоративната култура не се гради върху взаимното уважение и признание, независимо каква заплата получават служителите, мотивацията им няма да бъде толкова голяма.

Доверието, оказано от работодателя за изпълнението на различни задачи, създава нагласа у служителите да използват целия си потенциал, за да го оправдаят. Изясняването на ролите на служителите в екипа, очакванията от тях и критериите за оценяване ще спестят бъдещи недоразумения.

Според служителите добър работодател е този, който им предоставя и отлични работни условия, а когато са доволни и достатъчно мотивирани от тях и от отношението на работодателя, ще се стараят много повече и ще бъдат по-ефективни.

Характеристики на добрия работодател

Независимо от професионалната си област, работещите в дадена организация, наред от финансовите параметри, се интересуват и от цялостната корпоративна култура, и от комуникацията, която осъществява работодателят с тях. Това им дава спокойствие и увереност.

В основата на успешните компании стои отношението към служителите им. Добрият работодател е необходимо да притежава следните характеристики:

Осигурява сигурност

Компанията, която разяснява на служителите си всичките важни промени, които предстоят, финансовите резултати и прогнози, може да очаква по-мотивиран персонал. Служителите в подобна среда ще работят по-спокойно, знаейки, че не са застрашени от уволнение. Такъв работодател ще спечели голям кредит на доверие, което ще повлияе върху дългосрочния му имидж.

Поставя ясни цели

Практиката работодателят да поставя ясни цели пред служителите си води до по-ефективно използване на уменията им. Смислената работа ще им носи удовлетворение и ще усещат, че са полезни, без значение от типа работа, който извършват. Управителят или изпълнителният директор не трябва да мени често позицията си, защото тогава служителите ще бъдат крайно демотивирани, дори ако условията на труд и заплащането са перфектни.

Създава приятелска атмосфера

Тъй като голяма част от живота на хората преминава на работното място съвместно с колеги и пряк ръководител, позитивната работна обстановка също има голямо влияние. Спокойната и ведра среда ще направи приятна атмосферата в компанията, а тогава служителите ще имат и по-силна мотивация за изпълнение на ежедневните задачи.

Води открит и искрен диалог

Всеки служител има своето значение за компанията и затова само откритият и искрен  диалог може да повиши доверието към работодателя и да повлияе положително върху отношението и работата му като цяло. Зачитането на мнението на служителя, интересът към проблемите му дори в личен план могат да са изключително мотивиращи, защото показват емоционална подкрепа. Служителите имат нужда да могат свободно да изразяват своите притеснения, а също да предлагат свои решения за различни проблеми или идеи за подобрения. 

Оценява и възнаграждава постиженията

Повечето от служителите смятат, че полученото от работодателя възнаграждение е най-показателно за това каква е оценката му за тях. Ако то е справедливо и достатъчно добро, това се възприема като признание, че са ценен кадър. Нематериалните бонуси също биха изиграли ролята си, като отправената похвала например трябва да бъде изразена публично, да бъде искрена и навременна. 

Предлага възможност за кариерно развитие

Едни от най-важните движещи фактори за мотивацията на всеки служител е възможността за израстване и професионално развитие. Осъществяването му може да се случи чрез различни тренинги, семинари, менторство или коучинг. Предизвикателствата да учиш постоянно нови неща се възприемат от служителите като  знак, че поради тяхната надеждност им се предоставя добра възможност да променят и развият кариерния си път. От друга страна, служителят с недостатъчна квалификация ще се справя по-бавно със своите задължения и ще се чувства претоварен. Когато работодателят се погрижи за неговото квалифициране и развитие, това определено ще му повлияе мотивиращо.

Какво задържа хората в една компания?

Дългосрочната ангажираност на хората в една компания невинаги зависи само от възнаграждението. В много от случаите от значение е най-вече усещането, че работата, която вършиш, има смисъл. За да останат хората в една компания, във все по-важни фактори се превръщат и такива като предоставените възможности за развитие и екипа, които се намират в тясна връзка с цялостната визия на компанията и вътрешната ѝ култура.

Работодателите не трябва да забравят, че служителите им се нуждаят от чувство за общност и подкрепа. При всички случаи компанията трябва да преосмисли стратегиите си за задържане на персонала, прилагайки различни инструменти, като заложи както на проактивност, така и на иновативност.