Сервиз 0700 911 40 , Поръчки: 0875 16 35 99
Новини

Новини

Наистина ли кафе капсулите вредят на природата?

Наистина ли кафе капсулите вредят на природата?

Кафето е неизменна част от ежедневието на много хора и заема второ място след петрола като най-търгуваната стока. Днес за пазара на труда са характерни много промени, продиктувани от нови технологии за приготвянето на кафе.

Въпреки че мляното кафе или разтворимият му вариант продължават да си имат своите почитатели, иновативна технология като производство на кафе капсули получава голяма популярност като начин за бързо приготвяне на кафе.

Кафе капсулите могат да бъдат изработени от различни материали. Освен че пряко повлияват върху вкуса на кафето, могат да въздействат и върху природата, което зависи от материала на изработка.

Видовете капсули и устойчивото им използване

Най-използваните материали за направата на капсули са пластмаса и алуминий. Пластмасата може да бъде на растителна или на царевична основа, а също и на базата на полибутилен терефталат. Съществуват и капсули, изработени от комбинация между алуминиево фолио, пресована целулоза и полимер.

Има производители, предлагащи кафе капсули от възобновяеми източници, които са без алуминий и са на 100% компостируеми.

Всяка една алуминиева или пластмасова капсула, която съдържа около 6 г кафе, е с опаковка, която тежи поне 3 г. Обикновено хората изхвърлят капсулите или в предназначените за хранителни отпадъци контейнери, или в тези за пластмаса. Това е грешка и в двата случая.

Видовете капсули, които не са компостируеми, по един или по друг начин могат да навредят на околната среда, ако не се рециклират. Най-лесно това става при направените само от алуминий или изцяло пластмасовите. Ако бъдат събирани и продавани в съответните депа за рециклиране, ще бъдат преработени по устойчив начин.

Депозирането на капсулите е добре да става в специално обособени места. Те се предоставят от съответните марки, понеже всяка една от тях има собствена система за рециклиране. Обикновено в капсулата остава част от кафето и е нужен специален процес за адекватно разделяне.

Някои големи производители на кафе притежават собствени фабрики за рециклиране на алуминиеви и пластмасови капсули, тъй като произведените от тях такива имат силиконова подплата и процесът на рециклиране е по-сложен.

По-голяма част от кафе капсулите днес се правят от РВТ – хранителна пластмаса с капачета от алуминиево фолио. Такива капсули предлагат Doncafe, Lavazza и др. и в тях кафето остава дълго време свежо. 

Възможно е капсулите да се превърнат в замърсител на природата, защото за да бъдат рециклирани, трябва да се отдели капачето от пластмасовата капсула. Това трябва да прави всеки път след приготвяне на кафето, като се изплакне и утайката от кафе. Едва след това отделните материали – алуминий и пластмаса, да се поставят в съответните домакински контейнери.

В забързаното ежедневие обаче не много хора са толкова стриктни. Принципно рециклирането на този тип капсули, заедно с всички предварителни процеси, може да се извърши, но не и в стандартни депа. Според статистиката, милиони използвани капсули попадат директно на сметищата, а не се рециклират. Периодът на разграждането им е дълъг – близо 500 години.

Начини за намаляване на вредата от кафе капсулите

Както всички опаковки на продукти, и кафе капсулите при определени условия могат да се смятат за увреждащи природата. 

Поради динамиката на съвременното ежедневие е естествено кафе капсулите да се предпочитат пред насипното кафе от милиони хора по целия свят. Факт е обаче, че изпразнените от съдържанието си капсули могат да генерират огромно количество отпадък.

Макар че в глобален мащаб решенията в тази насока не са достатъчни, съществуват различни иновативни подходи от страна на производителите. Някои произвеждат биоразградими капсули, други - компостируеми, а всеки си поставя за цел въвеждане на специален логистичен подход за събиране на капсулите и преработката им.

Много големи компании са амбицирани да постигнат нисък, дори нулев въглероден отпечатък, и по веригата на доставки, и през цялостния жизнен цикъл на продуктите си.  Все повече залагат на възобновяемата енергия в производството и на рециклиран нисковъглероден алуминий в капсулите си.

Има марки, които притежават не само специфична система за събиране, но и дават втори живот на капсулите. Те осъществяват амбициозни проекти за цялостно рециклиране, с което отпадъците могат да се превърнат във висококачествен тор, в мебели или офис консумативи.

За производството на пластмасови капсули вложената енергия като цяло е по-малко, отколкото за алуминиевите. Но ако след това и едните, и другите се рециклират, от гледна точка на опазването на природата това ще бъде най-добрата опция.

От друга страна, учените се стремят чрез редица изследвания да открият решение за отделяне на всеки елемент, влизащ в състава на капсулата, за да се улесни рециклирането.

Почитателите на кафето в капсули също могат да дадат своя принос за намаляване на вредата от капсулите върху природата. Единият е да събират и предават за рециклиране вече използваните капсули. Другият е да си приготвят кафе вместо от еднократни капсули, от такива за многократна употреба. Те не само са по-бюджетни, но и с тях всеки може да използва любимото си кафе. В същото време ще се допринесе за опазване на околната среда, спестявайки множество еднократни капсули.