Сервиз 0700 911 40 , Поръчки: 0875 16 35 99
Новини

Новини

Планиране на бюджет за 2024 година: малките разходи от голямо значение

Планиране на бюджет за 2024 година: малките разходи от голямо значение

Бюджетирането на бизнес представлява процес, при който се създава план за управление на парите. Това позволява да определите предварително ще разполагате ли с достатъчно финанси, за да реализирате желаните дейности.

 

Значението на планирането на бюджета

За всеки един бизнес бюджетът е много важен, защото очертава приоритетите, границите и начините за развитието му. Ако планът е съставен внимателно и правилно, той ще помогне да управлявате и контролирате ефективно паричните средства.

Поставените ясни цели ще улеснят проследяването на резултатите и своевременните мерки за корективни действия. 

Планирането на бюджета може да се определи като управленски инструмент, подпомагащ реализацията на стратегическите цели на бизнеса.

 

Анализ на текущия бюджет

Един от най-лесните начини да план направите за следващата календарна година е да анализирате текущия бюджет.

Счетоводната система на фирмата ви ще предостави финансова информация от наличните генерирани отчети за действителното изпълнение на бюджета, което може да се сравни с очакваното изпълнение в плана за следващия календарен период.

 

Общ преглед на малките разходи и тяхното въздействие върху бюджета

Ако подобно на много работодатели сте се погрижили да подобрите благосъстоянието на служителите си, вероятно сте им осигурили достъп до храна и напитки на работното място и имате представа какви разходи се изискват.

В случай че тепърва обмисляте идеята да го направите с подходяща вендинг машина, кафемашина и филтърна система за питейна вода, преценете какво въздействие ще окажат върху бюджета ви.

Докато планирате следващата бизнес година, нека ви напомним кои са три от най-полезните универсални инвестиции, които повечето компании пропускат да включат в бюджетите си.

 

Вендинг машина за офиса

Пазаруването от автомати, особено за кафе, други напитки и пакетирани закуски, вече е популярна опция. Малко са онези компании, които не са осигурили на служителите си възможност за удобен достъп до храна и напитки от вендинг машина.

Ако все още се колебаете дали да заложите в бъдещия си бюджет закупуването на вендинг автомат, несъмнено трябва да го направите. Ще покажете грижа за комфорта на служителите си и те ще бъдат по-продуктивни, а клиентите ви също ще се възползват.

 

Кафемашини за офиса

Много от служителите ви ще разчитат да възможността да пият хубаво кафе от професионална кафемашина през почивките, затова помислете за инвестиция в добра машина. Спестеното време от излизане извън сградата за кафе ще бъде използвано за пълноценен отдих и за зареждане с нови сили за изпълнение на поставените задачи.

 

Машини за пречистена вода за пиене

За добрата хидратация на служителите на работното място е много важен лесният достъп до чиста питейна вода. Далеч по-удобни, ефективни и икономични са иновативните машини за вода. Тези диспенсъри филтрират водата на няколко степени и доставят неограничено количество вода със стайна температура, топла и дори газирана вода. С подобна машина ще спестите от закупуването на бутилирана вода и транспортирането ѝ.

 

Съвети при планирането на бюджет

Правилният начин за изготвянето на разчет в дългосрочен план, какъвто е бюджетът за следващата календарна година, изключва възможността от прилагане на предишния без никакви промени от ваша страна. В крайна сметка планирането е свързано с прогноза за бъдещето, затова е важно как ще анализирате данните в него.

Основните стъпки, които може да следвате, са:

 

Преглед на приходите и разходите за миналата година

Сравнявайки направените разходи и получените приходи през изминалата година, ще можете да определите имате ли реализирана печалба, или по-скоро сте на загуба.

 

Идентифициране на скрити разходи

Т. нар. „скрити разходи” са всъщност онези, които не са заложени и впоследствие може да затруднят финансовото ви състояние. Ако успеете да ги идентифицирате, това ще ви позволи по-голям контрол в бъдеще.

 

Определяне на финансовите цели за новата година

Най-важната стъпка са именно целите на бизнеса ви, независимо от сферата му. Може да ги базирате на опорни точки като стратегия за растеж или за оцеляване, на какви ключови продукти или услуги залагате, очаквани резултати от развойна дейност, възможност за оптимизация и др.

 

Заделяне на средства за непредвидени разходи

Не само в семейния бюджет, но и във фирмения трябва да се заложат средства за непредвидени разходи. Тези свободни средства ще ви позволят в някой следващ етап от дейността ви да преодолеете случайно възникнали затруднения.

 

Умно пазаруване и избягване на импулсивни покупки

Ако сте склонни да правите импулсивни инвестиции, трябва да се опитате да се въздържате дори ако определеният продукт ще бъде от пряка или косвена полза за дейността ви или за удобствата на персонала. „Умното пазаруване” със сигурност ще бъде по-рентабилно и изгодно и няма да ощети бюджета ви откъм несъществени понякога покупки.

 

Инвестиране в качествени продукти с дългосрочна полза

Каквито и средства да планирате в бюджета си за следващите 12 месеца за закупуване на машини, оборудване и други подобни, ако желаете да ги използвате в дългосрочен план, заложете на високото качество. В някои случаи разходите ви дори ще бъдат малки, но значението на закупените продукти ще е голямо.

Не забравяйте също да обвържете бюджета и с ценностите на компанията и персонала си, за да сте сигурни в бъдещата икономическа и стратегическа изгода от правилното му изготвяне.