Сервиз 0700 911 40, Поръчки: 02 839 04 19 / 0875 16 35 99
Вода

Вода

100 % Съвършено чиста вода
Специално проектирана за употреба там, където обратната осмоза (филтриране) е за предпочитане
или където е възможно да има по-ниско налягане на водата.
Подходящ е също и за локации с много високи изисквания – болници, училища, детски градини.
Нашите пет стъпки при избор на вашия апарат за 100 % съвършено чиста вода.

  • Качество на входящата вода – отговаряща на наредба № 9 или с неясно качество.
  • Входящо налягане.
  • Твърдост на водата.
  • Оценка на потреблението, за да предложим най-добрия апарат за вас.
  • Специални изисквания – детски градини, болници, училища.

Ние ще направим технически оглед на мястото и ще ви предложим най-доброто решение.