Сервиз 0700 911 40 , Поръчки: 0875 16 35 99
Кариери

Кариери

Основни задължения и отговорности


- Подготовка и монтаж на вендинг машини
- Подготовка и монтаж на кафе машини
- Извършване на профилактика – периодично
- Работа с вътрешна система за следене и отчитане на аварии и клиентски заявки
- Изготвяне на справки и отчети за отстранени аварии и извършени монтажи


Изисквания за заемане на длъжността


- Средно техническо образование
- Валидна и чиста шофьорска книжка
- Опит като техник, Ел., кафе машини, вендинг машини – ще се счита за предимство
- Добра компютърна грамотност – работа с Електронна поща и вътрешен софтуер
- Добри комуникационни и организационни умения
- Много добра организация на времето
- Мотивация за професионално израстване


Защо Breaktime? Какво ти предлагаме


- Трудов договор спрямо българското законодателство
- Твърдо стартово месечно заплащане + бонусна система
- Фирмено обучение
- Динамична работа и екип от професионалисти в компания
- Възможност за професионално развитие
- Приветлив, отворен към нови хора и отговорен колектив

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.

Breaktime е работодател с равни възможности. Приветстваме и насърчаваме хора от всякакъв произход да кандидатстват. Ние не дискриминираме въз основа на раса, религия, цвят на кожата, национален произход, пол, сексуална ориентация, полова идентичност, възраст, невроразнообразие или статус на индивид с увреждане.